5 hours ago

Obwieszczenie – szkolenia z rekrutacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

15 hours ago

Decyzja – szkolenia z transportu

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

2 days ago

Zaproszenie – szkolenia z pedagogiki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

2 days ago

Decyzja – warsztaty z psychologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

4 days ago

Decyzja – szkolenia z negocjacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/ read more...

5 days ago

Publikacja – warsztaty z kodeksu cywilnego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

5 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z rekrutacji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://biznesowe365.o read more...