4 weeks ago

Ołoszenie – kursy z doradztwa kryzysowego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Informacja – treningi z historii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z rekrutacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z transportu

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z pedagogiki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

1 month ago

Decyzja – warsztaty z psychologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z negocjacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/ read more...